Нормативна база

Інформація для споживачів

Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу